Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Beheerplan 2019

Beheerpakketten

Klik hier voor een overzicht van de beheerpakketten.

 

Beheerstrategie 2019-2021

Beheerstrategie 2019-2021

Bijlage 1_Stroomschema beheerstrategie

Bijlage 2_Overzicht werkgebieden, doelsoorten en beheerpakketten

Bijlage 3_Verslag laatste vergadering gebiedscoalitie (in verband met privacy alleen op verzoek beschikbaar)

Bijlage 4_Stroomschema categorie water

 

Beheerplan en gebiedsaanvraag 2019

Het beheerplan en de gebiedsaanvraag voor 2019 worden opgesteld op basis van de voorintekening. Naar verwachting is dit eind van de zomer en rond september zal het beheerplan dan ook op deze pagina te vinden zijn.