Gebiedscollectief Noordoost-Twente

2017

Hieronder vindt u de presentaties van de Lerend Beheren bijeenkomsten van 2017.

Praktijkavond 24 januari 2017

Tijdens de eerste praktijkavond kwamen de landschapselementen, bosjes, fruitboomgaarden en poelen aan de orde. Alle deelnemers met een contract met één of meerdere van deze beheereenheden zijn uitgenodigd voor deze praktijkavond. Hieronder vindt u ter informatie de gegeven presentaties.

Praktijkmiddag 4 maart 2017

Tijdens deze praktijkmiddag kwam open grasland aan de orde. Alle deelnemers met een contract met open grasland zijn uitgenodigd voor deze praktijkmiddag. Hieronder vindt u ter informatie de gegeven presentaties.

Presentatie Open Grasland

Praktijkavond 14 maart 2017

Tijdens deze praktijkavond kwam akkerranden aan de orde. Alle deelnemers met een contract met akkerranden zijn uitgenodigd voor deze praktijkavond. Hieronder vindt u ter informatie de gegeven presentaties.

Presentatie akkerranden

Praktijkavond 25 april 2017

Op dinsdag 25 april 2017 heeft aansluitend aan de jaarvergadering een bijeenkomst lerend beheren over botanische graslandpercelen plaatsgevonden. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op het opgestelde rapport met betrekking tot een kwaliteitsverbetering voor aansluiting bij de doelsoorten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Klik hier voor het rapport.