Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Praktijkavond 14 maart 2017

Tijdens deze praktijkavond kwam akkerranden aan de orde. Alle deelnemers met een contract met akkerranden zijn uitgenodigd voor deze praktijkavond. Hieronder vindt u ter informatie de gegeven presentaties.

Presentatie akkerranden