Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Beheerplan 2018

De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft een beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag voor 2018 opgesteld. 

 

Beheerstrategie

Definitieve beheerstrategie

Bijlage 1_Stroomschema beheerstrategie

Bijlage 2_Overzicht werkgebieden, doelsoorten en beheerpakketen

Bijlage 3_Stroomschema Blauwe Diensten

 

Beheerplan

Beheerplan 2018

 

Gebiedsaanvraag

De gebiedsaanvraag is ingediend en afgerond.