Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Beheerplan 2018

De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft een beheerstrategie, voor 2017 opgesteld. De komende periode volgen de voorintekenbijeenkomsten (van 1 juni tot en met 30 juni 2017) waarna het beheerplan en de gebiedsaanvraag worden opgesteld.

Beheerpakketten

Beheerstrategie

Definitieve beheerstrategie

Bijlage 1_Stroomschema beheerstrategie

Bijlage 2_Overzicht werkgebieden, doelsoorten en beheerpakketen

Bijlage 3_Stroomschema Blauwe Diensten