Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Praktijkavond 25 april 2017

Op dinsdag 25 april 2017 heeft aansluitend aan de jaarvergadering een bijeenkomst lerend beheren over botanische graslandpercelen plaatsgevonden. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op het opgestelde rapport met betrekking tot een kwaliteitsverbetering voor aansluiting bij de doelsoorten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Klik hier voor het rapport.