Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Weidevogelgebied Albergen

Op zaterdag 25 maart jongstleden heeft de opening en de open dag van het plas/dras weidevogelgebied Albergen plaatsgevonden. Deze open dag was voor de deelnemers en de geïnteresseerden van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit was tevens de mogelijkheid om kennis te nemen van wat het gebiedscollectief aan weidevogelbeheer doet. Afgelopen jaar hebben we in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer een plas/dras-gebied gecreëerd om de weidevogelstand in Noordoost-Twente te bevorderen. Om het plas/dras-gebied te realiseren is naast subsidie vanuit agrarisch natuur- en landschapsbeheer gebruik gemaakt van de subsidie voor inrichtingsmaatregelen vanuit de overheid. Wij als bestuur van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. willen op deze manier laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt in het weidevogelgebied Albergen en dat de combinatie van gangbare landbouw en natuur goed te realiseren is. Naast weidevogelbeheer richt het gebiedscollectief zich ook op Droge Dooradering en de categorie water. Klik hier voor de presentatie zoals gegeven tijdens de opening. De foto's uit de presentatie mogen in verband met copyright niet zonder toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden.