Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Praktijkavond 24 januari 2017

Tijdens de eerste praktijkavond kwamen de landschapselementen, bosjes, fruitboomgaarden en poelen aan de orde. Alle deelnemers met een contract met één of meerdere van deze beheereenheden zijn uitgenodigd voor deze praktijkavond. Hieronder vindt u ter informatie de gegeven presentaties.