Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Ledenvergadering

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie rondom de gehouden ledenvergaderingen.

 

Ledenvergadering 2 november 2016

Tijdens de ledenvergadering heeft Remon ter Harmsel een presentatie gegeven rondom de monitoring van de amfibieën.

Hieronder twee folders met achtergrondinformatie:

 

Ledenvergadering 13 april 2016

 

Presentatie ledenvergadering d.d. 15 september 2015

Tijdens de ledenvergadering van 15 september 2015 heeft de voorzitter (Herman Nieuwe Weme) een presentatie gegeven. Klik hier voor de presentatie.

 

Eerste ledenvergadering "Gebiedscollectief Noordoost-Twente" (november 2014)

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van een coöperatieve vereniging. Hiervoor is een wijziging van de statuten noodzakelijk. Dit kan echter alleen plaatsvinden op een ledenvergadering en hiervoor dient 67% van de leden aanwezig te zijn. Daarvan dient 2/3 voor te stemmen. Helaas was op de gehouden ledenvergadering d.d. 12 november 2014 60% aanwezig. Dit betekent dat een nieuwe ledenvergadering op 3 december heeft plaatsgevonden. De aanwezige leden hebben voorgestemd en dat betekent dat de statutenwijziging definitief is. Met ingang van 1 januari 2015 zullen we dan verder gaan als een coöperatieve vereniging.

Op de ledenvergadering van 12 november jongstleden heeft een voorlopige bestuurswisseling plaatsgevonden. Matthijs Pots zal de taken van Walter Heithuis overnemen en tijdens de volgende ledenvergadering (voorjaar 2015) wordt hij verkiesbaar gesteld.

Aanvullend is de voortgang van het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente”, de kansenkaart en de samenwerkingsovereenkomst met NVWG ‘De Grutto’ aan de orde gekomen in het openbare gedeelte van de bijeenkomst (aansluitend aan ledenvergadering). Voor het openbare gedeelte waren ook gebiedspartijen en geïnteresseerden uitgenodigd. De zaal zat met meer dan 70 personen mooi vol, een goede opkomst!  

 

 

De ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar en het najaar. De leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.