Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Beheerplan 2017

De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft een beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag voor 2017 opgesteld.

 

Beheerpakketten

Overzicht beheerpakketten en -voorwaarden Noordoost-Twente 2017-2021

 

Beheerstrategie

Definitieve beheerstrategie

Bijlage 1_Stroomschema beheerstrategie

Bijlage 2_Overzicht soorten, beheerpakketen en aantallen voorkomend (voor actuele beheerpakketten per werkgebied zie het beheerplan 2017)

Bijlage 3_Notulen bijeenkomst gebiedscoalitie d.d. 20 april 2016 (vertrouwelijk, niet openbaar)

Bijlage 4_Kaart Blauwe Diensten

Bijlage 5_Bronbekenpakket water vasthouden

Bijlage 6_Stroomschema Blauwe Diensten

 

Beheerplan

Beheerplan 2017

Bijlage 1_Beheertypenkaart Blauwe Diensten

Bijlage 2_3.5.1, Albergen Noord

Bijlage 2_3.5.2, Beuningen Achterheide

Bijlage 2_3.5.3, Beuningen

Bijlage 2_3.5.4, Bovendinkel

Bijlage 2_3.5.5, Dal v.d. Mosbeek

Bijlage 2_3.5.6, Gammelke Hulsbeek Lemselo

Bijlage 2_3.5.7, Hondeveld Tubbergen

Bijlage 2_3.5.8, Kroezenboom Fleringen

Bijlage 2_3.5.9, Lattrop Bergvennen

Bijlage 2_3.5.10, Losser Noord

Bijlage 2_3.5.11, Mander

Bijlage 2_3.5.12, Rossumermeden Agelo

Bijlage 2_3.5.13, Volthe Singraven

Bijlage 2_3.5.14, Weidevogelgebied Albergen

Bijlage 2_3.5.15, Langeveen

 

Gebiedsaanvraag

De gebiedsaanvraag is ingediend. De beschikking is binnen en de gebiedscoördinatoren zijn op dit moment bezig met het afsluiten van de contracten.