Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Nieuws

Hieronder de verschillende nieuwsitems. In de linker menuonderdelen vindt u meer informatie over artikelen die zijn verschenen in de pers en de nieuwsbrieven. 

  

Coöperatieve vereniging in oprichting (juli 2014)

In november 2013 is de Vereniging “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” opgericht. Nu het bestuur in het traject meerdere stappen heeft ondernomen blijkt dat het onder andere vanwege de BTW wenselijker is om een coöperatieve vereniging op te richten. Dit advies hebben wij ook vanuit SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) ontvangen. De eerste stappen hiervoor worden nu gezet, echter in de ledenvergadering op 12 november 2014 dienen de leden definitief in te stemmen met deze wijziging. Mocht twee derde van de leden instemmen, dan zal het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” vanaf 1 januari 2015 als coöperatieve vereniging verder gaan.

 

Gebiedscollectief Noordoost-Twente een feit! (november 2013)

Eind november 2013 is het "Gebiedscollectief Noordoost-Twente" officiël opgericht. Het bestuur van het "Gebiedscollectief Noordoost-Twente"is op dit moment bezig met het vormgeven en het inrichten van het collectief.