Gebiedscollectief Noordoost-Twente

In de pers

Artikel Nieuwe Oogst "Betere kansen weidevogels Ottershagen"

Klik hier voor het artikel uit de Nieuwe Oogst van 6 april jongstleden inzake "Betere kansen weidevogels Ottershagen". 

 

Artikel in het blad van het Waterschap: "Schoner oppervlaktewater via agrarisch waterbeheer"

Klik hier voor het artikel zoals uitgebracht door het Waterschap.

 

Magazine Slimme Vogels van Vogelbescherming

Klik hier voor het magazine "Slimme vogels" zoals uitgebracht door de Vogelbescherming.

 

Reportage: Eigenheimer in de akkerbouw

Via onderstaande link komt u bij de reportage: Eigenheimer in de akkerbouw uit de Volkskrant van 22 november 2016.

Reportage: Eigenheimer in de akkerbouw (Volkskrant, 22 november 2016)

 

Weidevogelgebied Albergen

In samenwerking tussen NVWG De Grutto en Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente is het weidevogelgebied in Albergen succesvol geworden. Meer informatie leest u hier.

Op zaterdag 25 maart aanstaande zal de bijeenkomst plas/dras weidevogelgebied Albergen plaatsvinden. Klik hier voor het artikel zoals verschenen in de TC Tubantia.

 

Bloemrijke borders in Beuningen zijn niet alleen mooi - artikel TC Tubantia - 15 juli 2016

Hier vindt u het artikel "Bloemrijke borders in Beuningen zijn niet alleen mooi" over de akkerranden van Hans Roeleveld. Hans Roeleveld is bestuurslid van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. en tevens deelnemer aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.