Gebiedscollectief Noordoost-Twente

In de pers

Magazine Slimme Vogels van Vogelbescherming

Klik hier voor het magazine "Slimme vogels" zoals uitgebracht door de Vogelbescherming.

 

Reportage: Eigenheimer in de akkerbouw

Via onderstaande link komt u bij de reportage: Eigenheimer in de akkerbouw uit de Volkskrant van 22 november 2016.

Reportage: Eigenheimer in de akkerbouw (Volkskrant, 22 november 2016)

 

Weidevogelgebied Albergen

In samenwerking tussen NVWG De Grutto en Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente is het weidevogelgebied in Albergen succesvol geworden. Meer informatie leest u hier.

Op zaterdag 25 maart aanstaande zal de bijeenkomst plas/dras weidevogelgebied Albergen plaatsvinden. Klik hier voor het artikel zoals verschenen in de TC Tubantia.

 

Bloemrijke borders in Beuningen zijn niet alleen mooi - artikel TC Tubantia - 15 juli 2016

Hier vindt u het artikel "Bloemrijke borders in Beuningen zijn niet alleen mooi" over de akkerranden van Hans Roeleveld. Hans Roeleveld is bestuurslid van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. en tevens deelnemer aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.