Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Gebiedscoalitie

De gebiedscoalitie is opgericht en inmiddels al meerdere malen bijeen geweest. 

 

De gebiedscoalitie heeft als doel om als klankbord te fungeren voor het bestuur van de coöperatie. Dit om te komen tot een gedragen beheerplan. Daarnaast zullen diverse zaken afgestemd worden om te komen tot een zo goed mogelijk agrarisch natuurbeheer in Noordoost-Twente. Afgesproken is dat de partijen jaarlijks 3 á 4 keer bij elkaar komen. 

 

De gebiedscoalitie bestaat uit afgevaardigden van onderstaande gebiedspartijen:

 • Vogelwerkgroep Geesteren;
 • Natuurgroep Harbrinkhoek;
 • Vogelwerkgroep Ootmarsum;
 • Natuurgroep Denekamp;
 • R.A.V.O.N. Twente;
 • Vogelwerkgroep Losser;
 • NVWG De Grutto;
 • Waterschap Vechtstromen;
 • Staatsbosbeheer;
 • Natuurmonumenten;
 • Gemeente Tubbergen;
 • Gemeente Oldenzaal;
 • Gemeente Dinkelland;
 • Gemeente Losser;
 • Landschap Overijssel;
 • WBE Hugale;
 • WBE Noord Oost Twente;
 • WBE Tubbergen;
 • WBE Zuidoost-Twente;
 • WBE Lonneker Losser;
 • WBE Beuningen;
 • WBE Dinkelstreek;
 • WBE Zenderen;
 • SCAN / Boerennatuur.nl;
 • LTO Noord-afdeling Losser;
 • LTO Noord-afdeling Dinkelland;
 • LTO Noord-afdeling Tubbergen;
 • Overijssels Particulier Grondbezit (OPG);
 • Bijenverenigingen; 
 • Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.