Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Organisatiestructuur

 

Statuten

Mocht u meer informatie uit de statuten willen inzien. Klik hier dan voor de statuten van de "Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.".

 

Huishoudelijk reglement

De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft ook een huishoudelijk reglement opgesteld conform het opgestelde kwaliteitshandboek. Mocht u het huishoudelijk reglement willen inzien, klik dan hier.  

 

Klachten- en geschillenprocedure

De Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. heeft een klachten- en geschillenprocedure opgesteld conform het opgestelde kwaliteitshandboek. Mocht u de procedure willen inzien, klik dan hier.