Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Home

De "Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A." is de bindende kracht binnen Noordoost-Twente en geeft een sociale en economische impuls aan de landbouw.

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer iets voor u? De voorintekening voor deelname aan de collectieve gebiedsaanvraag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op vrijwillige basis voor de periode 2019-2021 is opengesteld van 15 mei 2018 tot en met 30 juni 2018. U kunt zich aanmelden via info@gebiedscollectiefnot.nl.   

Klik hier voor meer informatie.

  

 

          

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland