Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.

Doel

De coöperatie heeft als doel het behouden en versterken van de positie van de landbouw in Noordoost-Twente door op professionele wijze invulling te geven aan de samenwerking tussen grondeigenaren en -gebruikers in Noordoost-Twente bij het beheer van landschap en natuur.

 

De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. informeren en communiceren over vergroeningsmogelijkheden binnen GLB;
  2. op individueel niveau adviseren over mogelijkheden van vergroeningsopgaven;
  3. zorgdragen voor afrekening vergroeningspremies, zowel collectief als individueel;
  4. organiseren van uitvoering vergroeningsmogelijkheden (landschaps- en natuurbeheer).

 

Doelgroep

De doelgroep van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. zijn grondeigenaren en -gebruikers in Noordoost-Twente.

 

Persoons- en gegevensbescherming

Wilt u weten hoe het gebiedscollectief omgaat met uw gegevens? Klik dan hier voor de privacyverklaring van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.